AKTUALNOŚCI

Komu potrzebny jest coaching?

Świat zmienia się coraz szybciej. Wraz z tą zmianą i dążeniem do bycia lub posiadania coraz lepszych, szybszych, doskonalszych rozwiązań, przedmiotów, rozwiązań zmieniają się również oczekiwania co do człowieka,

pracownika. Jacy powinniśmy

być? Bardziej

twórczy, zdecydowani, szybsi, wydajniejsi, bardziej elastyczni,

umiejący

się dostosować,

… Generalnie to coraz bardziej jacyś.

Ale

czy tego właśnie chcemy? A

jeśli chcemy to czy wiemy jak to zrobić? A jak nie chcemy to co dalej?

Sprostać czyimś oczekiwaniom cialis generique pour quand czy może określić

własne i je spełniać? A jak …?
Pytań dużo a odpowiedzi albo brakuje albo brakuje impulsu wywołującego zmianę.
Coaching pozwala znaleźć odpowiedź nie tylko na pytanie co jest dla mnie

ważne w życiu, w pracy. Coaching pozwala również określić

to, w jaki sposób można osiągnąć to, co

jest ważne i istotne.
Jest to proces nastawiony na zmianę, na działanie, na osiągnięcie tego, co jest ważne i istotne.

W pracy z coachem można przełamać bariery i lęki ograniczające przed zmianą oraz opracować, krok po kroku, plan tego co chcemy osiągnąć, co chcemy „zyskać”.